Sv.Ludmila

4. července 2011 v 21:52 | by Ishiah |  Zajímavosti
2. Životopis
Svatá Ludmila, první historicky známá česká kněžna, manželka Bořivoje I. se narodila asi kolem roku 859 nebo 860.[1] Byla dcerou pšovského knížete Slavibora. Zprvu se předpokládalo, že Ludmila byla pohankou a v mládí přinášela oběti svým bohům.
R. 872 se konal sňatek Ludmily a přemyslovského knížete Bořivoje I. Podle legend měla Ludmila s Bořivojem 6 dětí - tři syny a tři dcery. Nejstarší Spytihněv se narodil zřejmě ještě před r. 875, druhorozený syn Vratislav se narodil kolem r. 875 a třetí syn zemřel ve velmi mladém věku. Jména a data narození dcer jsou neznámá.
R. 874 přijal Bořivoj křest z rukou biskupa Metoděje.[2] Kněžna byla nejspíše pokřtěna později na Levém Hradci slovanskými misionáři, které Bořivoj z Moravy přivedl.
Kníže Bořivoj zemřel kolem r. 889 ve věku 40 let. V této době nastává nejvýznamnější období vlivu kněžny Ludmily. Do určité míry se účastnila regentské vlády, věnovala se výchově svého mladšího syna Vratislava a později vnuka Václava.
Když r. 921 zemřel Vratislav, převzala regentství v zemi podle práva jeho žena kněžna Drahomíra. S Drahomírou měla Ludmila konflikt, který se částečně týkal i toho, že Ludmila měla neustále vliv na výchovu Václava a prosazovala jeho právo jako prvorozeného ujmout se vlády po otci, kdežto Drahomíra upřednostňovala druhého syna Boleslava.[3] Dalším motiv neshod byl v Ludmilině souhlasu s novou orientací bavorského krále Arnulfa, který se poddal saskému Jindřichovi, zatímco Drahomíra odmítala tento politický posun uznat. Spor obou kněžen vyvrcholil odchodem Ludmily na Tetín.
Konečný krok k ukončení sporu nakonec udělala Drahomíra, když nechala svou tchýni na Tetíně zavraždit svými družníky, Tunem a Gomonem. Stalo se tak buď 15. nebo 16. záři 921.[4]
První česká kněžna je pohřbena v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.
3. Křesťanství
Podle Kosmovy kroniky přijal Bořivoj křest r. 894, avšak datum nemůže být správné. Podle Kristiánovy legendy jej pokřtil sám biskup Metoděj, ale ten zemřel již r. 885. Tudíž se předpokládá, že Bořivoj byl pokřtěn někdy mezi léty 874- 885. Většina historiků se však přiklání k roku 874.[6]
Křest svaté Ludmily bych ráda vylíčila v pojetí Kristiánovy legendy. Jedná se o soubor legend o Václavovi a Ludmile a zčásti také o Cyrilu a Metodějovi, za jejíhož autora je považován mnich Kristián, příbuzný druhého pražského biskupa, sv. Vojtěcha. Po zmínkách o prvních Přemyslovcích a počátcích křesťanství na Moravě se obsáhle věnuje Václavově historii, podle schématu legendy Crescente fide, do kterého je vsunuto vyprávění a sv. Ludmile a o konfliktu s Drahomírou.
Kněžna Ludmila pak přijala křest z rukou kněze Kaicha, kterého s sebou přivedl Bořivoj.[7]
Bořivoj poté nechal postavit na Levém Hradci kostel sv. Klimenta. Na Pražském hradě pak nechal vystavět basiliku Panny Marie.[8]
Po smrti svého manžela se kněžna Ludmila věnovala křesťanským povinnostem mnohem více. Zmírňovala bídu chudých, krmila hladové, napájela žíznivé, cizince a nuzné šatem odívala.[9]
4. Konflikt kněžen Ludmily a Drahomíry
R. 921 umírá Vratislav I., zanechává po sobě dva nedospělé syny, tudíž nebyl nikdo, kdo by se mohl ujmout vlády. Byl svolán knížecí sněm, který rozhodl, že Václav bude zvolen a dosazen na knížecí stolec, ale až do jeho dospělosti bude vládnout jeho matka Drahomíra. Dále také rozhodl, že oba chlapci budou svěřeni na vychování Ludmile.
Počátkem konfliktu však bylo již dřívější rozhodnutí Vratislava poslat oba chlapce na Budeč, kde tehdy nejspíš Ludmila sídlila.[10]
Přiostření konfliktu vyvolaly i rozdílné názory kněžen na politický obrat Bavorska. Kněžna Ludmila se patrně nechala přesvědčit knězem Pavlem o správném postupu bavorského vévody Arnulfa, který se před hradbami Řezna poddal Jindřichu I. Drahomíra byla však jiného názoru, jako Havolanka měla z domova nedobré zkušenosti se Saskem.[11] Právo rozhodnout o orientaci země však měla vdova po knížeti a tudíž Ludmila spor prohrála.
Další součástí konfliktu bylo i podezření Drahomíry, že ji chce tchýně připravit o moc skrze výchovu hochů. Podle Kristiánovy legendy nechala Ludmila, po tom co se dozvěděla jakou zášť k ní snacha chová, vzkázat jí po poslu toto: " Po žádném podílu na tvé vládě nezatoužila má duše zlákána zlou žádostivostí, ani nechci panovati nad tebou. Vezmi si své syny, a jak je ti libo, s nimi vládni, mně však dopřej volnosti, abych sloužila všemohoucímu Kristu, na kterémkoli místě."[12] Pokud můžeme věřit této legendě, je zcela zřejmé, že Ludmila se již nechtěla do politického života míchat a chtěla jen poskytnou svým vnukovi dostatečného křesťanského vzdělání aby se jako budoucí kníže mohl svým poddaným stát vzorem. Podle svých slov chtěla již jen žít dle správného křesťanského způsobu a celý zbytek života prožít ve službě Bohu. Drahomíra měla však zřejmě příliš velký strach, že by mohla přijít o svou moc.
Po těchto incidentech se Ludmila i se svými služebníky, včetně arcipresbytera Pavla, odebrala na hrádek Tetín, který se nacházel na hranici českého knížectví, v místě kde jej překračovala cesta do Řezna. Podle mého názoru sama nevěřila, že by ji Drahomíra nechala v klidu žít a pomáhat druhým. Pokud se tedy nejednalo o útěk, přesunem na Tetín si Ludmila minimálně snažila zajistit útěkovou cestu.
Smrt sv. Ludmily
Vyústěním sporu se stal tragický skon kněžny Ludmily, která zemřela rukama družníků kněžny Drahomíry, Tuna a Gomona.
Podle Kristiánovy legendy sama Ludmila předvídala svou budoucnost a proto povolala k sobě kněze Pavla a nechala sloužit mši svatou, pak se vyzpovídala, posilnila se tělem a krví Páně a nakonec začala zpívat žalmy, až do doby kdy do hradu vtrhli násilníci. Do hradu vešla jen malá skupinka mužů vedena dvěma výše jmenovanými, zbytek byl rozestavěn okolo hradu. Vtrhli do pokoje, kde Ludmila odpočívala. Ta je poprosila, zda se může ještě pomodlit, po modlitbě prosila své vrahy, aby ji uťali hlavu, toužebně si přála, aby byla prolita její krev po vzoru mučedníků. Tun a Gmon ovšem nedbali proseb a na hrdlo kněžny hodili buď provaz nebo závoj, kterým ji uškrtili.[13]
Jiné teorie tvrdí, že vnikli na hrad lstí.[14] Předstírali, že mají určité poslání a na Tetíně hodlají jen přespat. Nikdo je nepodezříval, a tak v noci vnikli do Ludmiliných komnat a uškrtili ji. Hradní posádka ani služebnictvo se nepokusilo kněžnu zachránit. Služebníci její tělo zahrabali u hradní zdi.[15]
To se událo 15. září 921. Kníže Václav nechal její tělo roku 925 přenést do Prahy a pohřbít je v kostele sv. Jiří.
Podle Kristiánovy legendy vládla Drahomíra spolu s Tunnou a Gomonem. Vyhnali Ludmiliny kněze a údajně zakazovali Václavovi, aby se stýkal s těmi, kteří v zemi zbyli.[16]
Nedlouho po Ludmilině skonu arcipresbyter Pavel spolu s dalšími bavorskými kněžími, ve strachu o svou bezpečnost, odcházejí do Řezna, aby zde informovali biskupa o tragickém konci kněžny Ludmily a vyslovili své obavy o budoucnost křesťanské církve v Čechách.
Vévoda Arnulf zakročil velmi rychle. Shromáždil bavorské vojsko, vydal se do Čech, kde uspořádal situaci dle svého mínění, dosadil na knížecí stolec knížete Václava, který pak matku vykázal mimo knížecí dvůr. Po čase ji však dovolil vrátit se zpět.[17]

[1] Vlček, E.: Nejstarší Přemyslovci, Vesmír, 1997, s. 63
[2] Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců, Nakladatelství Lidové noviny, 1997, s. 319
[3] Vlček, E.: Nejstarší Přemyslovci, Praha, 1997, s.63
[4] Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců, Praha, 1997, s. 348-374
[5] Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců, Praha, 1997, s.79
[6] Třeštík, D.: Počátky Přemyslovců, Praha, 1997, s. 312-347
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 relayed relayed | Web | 20. června 2015 v 17:47 | Reagovat

online pujcky bez registru přibyslav 8-)

2 MaikelF MaikelF | E-mail | 16. ledna 2017 v 19:12 | Reagovat

I found this page on 19th place in google's search results. You need some search engine optimization. Many webmasters think that seo is dead in 2017, but it is not true. There is sneaky method to reach google's top 5 that not many people know. Simply search for:  pandatsor's tools

3 WaclawP WaclawP | E-mail | 17. ledna 2017 v 20:35 | Reagovat

Chtěli byste zvýšit návštěvnost na ishiah.blog.cz několikrát? Hledat v google: Masitsu's tricks

4 MarcoI MarcoI | E-mail | Web | 18. ledna 2017 v 12:25 | Reagovat

Velmi zajímavý blog

5 Larryvoche Larryvoche | E-mail | Web | 27. dubna 2017 v 22:33 | Reagovat

join the new social <a href=http://onlinecasinos-x.com>online casino</a> guide

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama